Uncategorized

Chả Hoa Ngũ Sắc Năm Thụy – Trà Vinh Ngon Tại Saigon

Chả Hoa Ngũ Sắc còn được gọi là chả Phượng, chả Ngũ Sắc, chả Trứng Muối… bắt mắt với hình bông hoa vừa mới lạ